array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, σε ειδική τελετή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπεγράφη από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Κυριάκο Κακουρή, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κώστα Σκρέκα η νέα δανειακή σύμβαση, ύψους 143 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδοτική στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Στην εκδήλωση παρίσταντο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κυριαζής, η Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγήτρια κ. Ξένη Χρυσοχόου και Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Χαριτίδης και η Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Δρ Κατερίνα Κουραβέλου.

Η δεύτερη αυτή σύμβαση διαδέχεται ένα δάνειο, ύψους 180 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε υπογραφεί το 2016 και αποτέλεσε το εφαλτήριο της ίδρυσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η νέα δανειακή σύμβαση αποτελεί ένα σπουδαίο ορόσημο για το μέλλον της Ελληνικής Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας και μια σημαντική ένδειξη εμπιστοσύνης προς το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., καθώς επιτρέπει στο Ίδρυμα την απρόσκοπτη συνέχιση της αποστολής του για την προαγωγή της Έρευνας και της Καινοτομίας στη χώρα. Ειδικότερα, η δανειακή σύμβαση θα ενισχύσει ενεργά τη χρηματοδότηση της βασικής έρευνας στη χώρα, χωρίς θεματικούς ή γεωγραφικούς αποκλεισμούς αλλά με μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία, δημιουργώντας παράλληλα τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάσχεση του φαινομένου εκροής του αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού της Ελλάδας, τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης στην ευρύτερη κοινωνία και την καλλιέργεια της ερευνητικής κουλτούρας.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Κυριάκος Κακουρής εξήρε το έργο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., δηλώντας σχετικά: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε αυτή τη νέα συμφωνία χρηματοδότησης που στηρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να συνεχίσουν το σπουδαίο έργο που επιτελείται στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Το ζωτικής σημασίας έργο τους για τη στήριξη της Έρευνας και Ανάπτυξης σε πρώιμο στάδιο είναι καθοριστικό για την Ελλάδα, καθώς μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά στην ελληνική καινοτομία, εξασφαλίζοντας ένα θετικό μέλλον για τους/τις νέους/ες και ταλαντούχους/ες ερευνητές/τριες».

Εν συνεχεία, η Πρόεδρος του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγήτρια Ξένη Χρυσοχόου, αφού εξέφρασε το αίσθημα υπερηφάνειας για την έμπρακτη εκδήλωση εμπιστοσύνης της Ελληνικής Κυβέρνησης και της ΕΤΕπ στο Ίδρυμα, δήλωσε ότι στα «8 χρόνια ύπαρξης του, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει αποδείξει τη μοναδικότητα του, ως ένα Ίδρυμα που διοικείται από την ίδια την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα, η οποία έχει την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, όσον αφορά τη χρηματοδότηση της βασικής έρευνας και της καινοτομίας σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Η νέα δανειακή σύμβαση είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς των στελεχών του Ιδρύματος που μαζί με το Επιστημονικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση δημιούργησαν ένα θεσμό εφάμιλλο ιδρυμάτων του εξωτερικού, που, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, απέκτησε κύρος και έπεισε την Ελληνική Πολιτεία να στηριχτεί σε αυτό για να αναπτύξει τη βασική έρευνα στη χώρα. Η νέα δανειακή σύμβαση μας δίνει τη δυνατότητα αλλά και μας θέτει μεγαλύτερες ευθύνες για να συνεχίσουμε και να διευρύνουμε τις δραστηριότητες του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ προς όφελος της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας και της κοινωνίας».

Η Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Δρ Κατερίνα Κουραβέλου, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της νέας χρηματοδοτικής υποστήριξης, όχι μόνο για το Ίδρυμα αλλά για όλη την Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «με τη νέα δανειακή σύμβαση επιτυγχάνεται η καθιέρωση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ως εθνικού φορέα χρηματοδότησης της βασικής έρευνας, με άμεση συνεισφορά στη βελτίωση των επιδόσεων της Ελλάδας στην Έρευνα και την Ανάπτυξη, στη μείωση της εκροής εξειδικευμένου προσωπικού στο εξωτερικό, και φυσικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας».

Επεσήμανε πως η υπογραφή της σύμβασης είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς αξιολόγησης του Ιδρύματος στα τέλη του 2021, τόσο από την ΕΤΕπ, όσο και από το Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ., και οφείλεται , μεταξύ άλλων, στην άοκνη προσπάθεια και καθοριστική συμβολή των στελεχών του Ιδρύματος, που υπηρετούν με συνέπεια το όραμα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Τέλος, ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και την πολιτική ηγεσία των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης που πίστεψαν στο όραμα και ενέκριναν τη συνέχιση της χρηματοδότησης του Ιδρύματος.