array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 17393/17.02.2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 2335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: 94ΚΘ46ΜΤΛΡ-Τ1Λ).

Η ανωτέρω απόφαση αφορά σε τροποποίηση στοιχείων των πράξεων με κωδικό: Τ6ΥΒΠ-00010 (MIS 5048469), Τ6ΥΒΠ-00014 (MIS 5066800), Τ6ΥΒΠ-00033 (MIS 5045790), Τ6ΥΒΠ-00034 (MIS 5045802), Τ6ΥΒΠ-00042 (MIS 5056206), Τ6ΥΒΠ-00076 (MIS 5045804), Τ6ΥΒΠ-00081 (MIS 5056207), Τ6ΥΒΠ-00088 (MIS 5048492), Τ6ΥΒΠ-00101 (MIS 5045805), Τ6ΥΒΠ-00134 (MIS 5045856), Τ6ΥΒΠ-00166 (MIS 5048493), Τ6ΥΒΠ-00174 (MIS 5045857), Τ6ΥΒΠ-00221 (MIS 5045858), Τ6ΥΒΠ-00253 (MIS 5056202), Τ6ΥΒΠ-00254 (MIS 5048498), Τ6ΥΒΠ-00291 (MIS 5045859), Τ6ΥΒΠ-00303 (MIS 5066856), Τ6ΥΒΠ-00337 (MIS 5045810), Τ6ΥΒΠ-00341 (MIS 5056216), Τ6ΥΒΠ-00377 (MIS 5045811), Τ6ΥΒΠ-00386 (MIS 5045924), Τ6ΥΒΠ-00388 (MIS 5045860), Τ6ΥΒΠ-00476 (MIS 5056220), Τ6ΥΒΠ-00494 (MIS 5056221) και Τ6ΥΒΠ-00540 (MIS 5045862) και σε μείωση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση I2A.EidikesDraseis@gsrt.gr, με Θέμα: Ερώτημα_Τ6ΥΒΠ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).