array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η  προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης και απόρριψης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» – Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 4620 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Υπεβλήθησαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων / ΠΣΚΕ τριάντα τρεις / 33 αιτήσεις χρηματοδότησης.

  • Εντάσσονται προς χρηματοδότηση είκοσι δύο /22 πράξεις κρατικών ενισχύσεων οι οποίες πληρούν τα κριτήρια πληρότητας και επιλεξιμότητας και συγκέντρωσαν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία τόσο στις επί μέρους κατηγορίες κριτηρίων όσο και στο σύνολο της βαθμολογίας.
  • Απορρίπτονται έντεκα / 11 αιτήσεις χρηματοδότησης οι οποίες δεν πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια πληρότητας και επιλεξιμότητας ή / και δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία τόσο στις επί μέρους κατηγορίες κριτηρίων όσο και στο σύνολο της βαθμολογίας

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στη διαύγεια η υπ’ αριθμ. πρωτ. 71508 – 14-07-2022 (ΑΔΑ: 69Η346ΜΤΛΡ-Υ1Θ), απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται δέκα έξι / 16 πράξεις κρατικών ενισχύσεων με κωδικούς: ΓΓ2CL-0374321, ΓΓ2CL-0364874, ΓΓ2CL-0359457, ΓΓ2CL-0370453, ΓΓ2CL-0348775, ΓΓ2CL-0349427, ΓΓ2CL-0362777, ΓΓ2CL-0343669, ΓΓ2CL-0373657, ΓΓ2CL-0353180, ΓΓ2CL-0347856, ΓΓ2CL-0329547, ΓΓ2CL-0356133, ΓΓ2CL-0365783, ΓΓ2CL-0366167 και ΓΓ2CL-0348070.

Λόγω τεχνικού προβλήματος που ανέκυψε, δεν συμπεριλαμβάνονται στην ως άνω απόφαση ένταξης οι δικαιούχοι προς χρηματοδότηση με κωδικούς αιτήσεων χρηματοδότησης:

ΓΓ2CL-0351485, ΓΓ2CL-0351705, ΓΓ2CL-0356978, ΓΓ2CL-0363842, ΓΓ2CL-0366793 και

ΓΓ2CL-0367362.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που απορρίπτονται έχουν κωδικούς υποβολής:

ΓΓ2CL-0365110, ΓΓ2CL-0352688, ΓΓ2CL-0354499, ΓΓ2CL-0349472, ΓΓ2CL-0373685, ΓΓ2CL-0372556, ΓΓ2CL-0349053, ΓΓ2CL-0346678, ΓΓ2CL-0363843, ΓΓ2CL-0363917 και ΓΓ2CL-0361212

Σας ενημερώνουμε ότι εντός των αμέσως προσεχών ημερών, η ΓΓΕΚ θα προβεί:

Α) στην τροποποίηση της ως άνω απόφασης ένταξης, για να συμπεριληφθούν οι επί πλέον έξι/ 6 αιτήσεις  προς χρηματοδότηση

και

Β) στην έκδοση της απόφαση απόρριψης των έντεκα / 11 αιτήσεων χρηματοδότησης.

Οι αιτούντες δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι / 20 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης, εκάστης εκ των αποφάσεων ένταξης / απόρριψης, να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999) κατά των αποφάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 10.1. Διαδικασία Ενστάσεων της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης.

Η ΓΓΕΚ θα ενημερώσει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο τους δικαιούχους των εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης όσο και τους υποψηφίους των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, αμέσως μετά την έκδοση εκάστης απόφασης.