array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σας ενημερώνει ότι εκδόθηκαν οι αποφάσεις:

α) Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 3839/18.12.2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα:  Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και των Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης των Ενστάσεων της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.» του Α΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΩΥΗΥ4653ΠΣ-Φ9Δ).

β) Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 3873/21.12.2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1465/30.10.2017 απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων έργων στην Παρέμβαση Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΨΖΕ54653ΠΣ-76Ο).

Με την ανωτέρω απόφαση (σημείο β) καλούνται να υποβάλουν φάκελο δικαιολογητικών ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 οι δυνητικοί δικαιούχοι των παρακάτω 8 ερευνητικών έργων:

το έργο με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04943 (αποδεκτή ένσταση) και
τα 7 έργα με κωδικούς Τ1ΕΔΚ-04968, Τ1ΕΔΚ-04111, Τ1ΕΔΚ-02685, Τ1ΕΔΚ-02140, Τ1ΕΔΚ-01265, Τ1ΕΔΚ-02877, Τ1ΕΔΚ-03567  τα οποία δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό προσωρινό πίνακα λόγω μη επάρκειας κονδυλίων.

Σημειώνουμε ότι μετά το στάδιο ελέγχου των φακέλων δικαιολογητικών των ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι του Α΄ Κύκλου της Δράσης (Α.Π.: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2211/28.6.2018 Απόφαση Απόρριψης), απορρίφθηκαν 22 έργα, με συνέπεια να δημιουργείται νέο διαθέσιμο ποσό συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.075.953,39€, μέσω του οποίου είναι πλέον δυνατή η χρηματοδότηση για τα ανωτέρω 8 έργα.

Διευκρινίζεται ότι, η ανωτέρω απόφαση (σημείο β) ΔΕΝ επιφέρει αλλαγή στη χρηματοδότηση (ή μη) των υπολοίπων έργων της Παρέμβασης Ι (πλην των έργων με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04943 και  Τ1ΕΔΚ-04968, Τ1ΕΔΚ-04111, Τ1ΕΔΚ-02685, Τ1ΕΔΚ-02140, Τ1ΕΔΚ-01265, Τ1ΕΔΚ-02877, Τ1ΕΔΚ-03567). Αλλάζει μεν τη βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι, όμως δεν επηρεάζει τη χρηματοδότηση των ήδη ενταγμένων εκατόν πενήντα τεσσάρων (154) έργων της Παρέμβασης Ι. Ούτε επηρεάζεται η απόρριψη (μη χρηματοδότηση) των υπολοίπων διακοσίων εξήντα έξι (266) έργων της Παρέμβασης Ι, τα οποία θεωρούνται πλέον οριστικά απορριφθέντα. Η απόφαση αφορά σε οριστική απόρριψη μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αξιολόγησης των ενστάσεων και ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την τεκμηρίωση για τη αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασής τους.

Οι αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με τις αποφάσεις μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA-EDK-A@gsrt.gr με ΘΕΜΑ:

ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ι_Τ1ΕΔΚ -…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).