array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η με ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1652/08.05.2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: ΩΒ944653ΠΣ-ΕΥΑ).

Η ανωτέρω οριστική απόφαση ένταξης αφορά σε Πρώτη (1η) τμηματική ένταξη 116 ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι.

Οι δικαιούχοι των επιπλέον εκατόν δέκα έξι (116) ερευνητικών έργων/πράξεων της Παρέμβασης Ι, τα οποία εντάσσονται με την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες θα εξεταστούν σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο συντονιστής (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της απόφασης ένταξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ένταξης, δηλαδή μέχρι την 29.05.2018 σημειώνεται ότι το πληροφοριακό σύστημα παραμένει ανοικτό μέχρι τα μεσάνυχτα.

Οι αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με τις αποφάσεις μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA-EDK-A@gsrt.gr με ΘΕΜΑ:

ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ι_Τ1ΕΔΚ -…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).