array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας:

A) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 27548 – 14-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ0Γ46ΜΤΛΡ-ΣΔΔ) απόφαση με θέμα: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων, στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για αντιμετώπιση πανδημίας Covid-19».

B) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 36256 – 06-04-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΦ446ΜΤΛΡ-Γ07) απόφαση με θέμα: Πέμπτη / 5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» – Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ.

Γ) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 36259–06-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΕΧ46ΜΤΛΡ-0Ν0) απόφαση με θέμα: : Πέμπτη / 5η τροποποίηση Απόφασης απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υπεβλήθησαν από επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» – Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ.

Μετά την έκδοση της ως άνω πέμπτης τροποποίησης της απόφασης ένταξης, θα επιχορηγηθούν επί πλέον πέντε / 5 ωφελούμενες επιχειρήσεις, με το συνολικό αριθμό των ωφελουμένων να ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα επτά / 377.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Δράσης, αποκλείεται έτερο στάδιο διοικητικής προσφυγής.