Νοέμβριος 2021

Τελικές προτάσεις θεματικών παρεμβάσεων και προτεραιοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας του τομέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οκτώβριος 2021

5η συνάντηση συμβουλευτικής ομάδας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οκτώβριος 2021

4η συνάντηση συμβουλευτικής ομάδας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απρίλιος 2021

3η συνάντηση συμβουλευτικής ομάδας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απρίλιος 2021

2η συνάντηση συμβουλευτικής ομάδας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιανουάριος 2021

1η συνάντηση συμβουλευτικής ομάδας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόταση συμβουλευτικής ομάδας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ