array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Εκδήλωση της ΓΓΕΤ με θέμα «Nέο Θεσμικό Πλαίσιο και Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Το νέο Nόμο 4310/2014 και την Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία παρουσίασε σε ειδική Εκδήλωση στο Εθνικό  Ίδρυμα Ερευνών ,την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Χρήστος Βασιλάκος.
Την εκδήλωση  τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και πρώην υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας,  ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς του ΥΠΑΙΘ Παναγιώτης Κανελλόπουλος και η  πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» κα Ρόδη Κράτσα,  ενώ  την παρακολούθησε πλήθος  εκπροσώπων φορέων και συλλόγων της ερευνητικής ,ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας.
Ο νέος Νόμος για την έρευνα, που διέπεται από τις αρχές της αριστείας , της αξιοκρατίας και της διαφάνειας είναι εκσυγχρονισμένος και ευθυγραμμισμένος με την Ευρωπαϊκή  Στρατηγική και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας για Ανάπτυξη και Καινοτομία. Ο Γενικός Γραμματέας , κατά την παρουσίασή του, τόνισε τη σύνδεση των ερευνητικών κέντρων με τα πανεπιστήμια και τη βιομηχανία με στόχο την υλοποίηση του ενιαίου Εθνικού Χώρου Έρευνας και τη διασφάλιση των κατάλληλων  συνθηκών ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας  σε δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.  Η σύσταση ,ανέφερε, σε ήδη υπάρχουσες υποδομές, των τριών ερευνητικών κέντρων (Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη) , αναμένεται να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών περιφερειών και να συμβάλει στην ανάπτυξή τους.
Ο Γενικός Γραμματέας επεσήμανε τη διαμόρφωση, για πρώτη φορά, μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη  και  Καινοτομία (ΕΣΕΤΑΚ)και την κατάρτιση ενός επταετούς Σχεδίου Δράσης, με συγκεκριμένους στόχους και προϋπολογισμό, το οποίο θα εγκρίνεται από την Εθνική Αντιπροσωπεία και θα επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα. Στο πλαίσιο αυτό,  θα περιγράφονται όλες οι προτεραιότητες που έχουν αναδειχθεί για δράσεις βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας,  καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε ακόμα και στη διεύρυνση της  σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Περιφέρεια και την επιχειρηματική και παραγωγική κοινότητα, καθώς και στη θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) για την καταγραφή, ανάπτυξη αλλά και αποτίμηση δραστηριοτήτων της έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια. Τέλος, με το νέο Νόμο θεσμοθετείται πλέον η απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησης και βελτιώνεται η λειτουργία των ερευνητικών κέντρων με ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των πόρων τους.
Εν συνεχεία, μετά την ενημέρωση για το νέο Νόμο και αφού απάντησε σε ερωτήσεις που τέθηκαν από το κοινό, ο Γενικός Γραμματέας παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και τον Εθνικό Οδικό Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών, που περιλαμβάνει 26 μεγάλες ερευνητικές υποδομές εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας, οι οποίες καλύπτουν γεωγραφικά τη χώρα και αναμένεται να υποστηριχθούν από τα υφιστάμενα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια. Αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο της «έξυπνης εξειδίκευσης»  και στους τομείς προτεραιότητας για χρηματοδότηση που θέτει η Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα.  Ο Γενικός Γραμματέας παρουσίασε επίσης και τις  πρώτες Δράσεις της ΓΓΕΤ και  της ΕΥΔΕ- ΕΤΑΚ, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,  με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123.000.000€, ενώ τόνισε ότι με την έγκριση του ΕΠΑΝΕΚ θα ακολουθήσει νέο πακέτο Προκήρυξης Δράσεων.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, περιέγραψε τους στόχους για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 , εστιάζοντας κυρίως στην  αύξηση των Επενδύσεων για Ε&Κ στο 1,2% του ΑΕΠ το 2020, στη δημιουργία ενός Ερευνητικού Οικοσυστήματος «φιλικού» προς την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, ώστε η Έρευνα και η Καινοτομία να αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς για την ανάπτυξη και την απασχόληση στη χώρα μας,  υλοποιώντας έτσι το όραμα για την «Ελλάδα της Καινοτομίας του 2021».
Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας ευχαρίστησε όλους όσους με τα εποικοδομητικά τους σχόλια, τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις τους  συνέβαλαν στη διαμόρφωση τόσο του θεσμικού πλαισίου όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την  Έρευνα και την Καινοτομία.