array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Αποτίμηση Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας ΕΣΠΑ 2007 – 2013 της ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ)» μέσω της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εμπεριστατωμένη “εκ των υστέρων (ex-post)” αξιολόγηση των δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας που υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ, πρώην ΓΓΕΤ) κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 595.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €480.000,00 ΦΠΑ : €115.200,00).

Η εκτέλεση του έργου θα ανατεθεί σε ανάδοχο, που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό, με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, (βέλτιστη σχέσης ποιότητας – τιμής), η οποία εκτιμάται μέσω των κριτηρίων της παρ. 2.3.1 της αναλυτικής Διακήρυξης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/03/2021 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grαπό την Δευτέρα 25/01/2021, και ώρα 16:00.

Τα έγγραφα που αφορούν στον ανωτέρω διαγωνισμό θα είναι διαθέσιμα για άμεση, ελεύθερη, πλήρη, & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στη διεύθυνση http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης, διευκρινιστικές πληροφορίες θα δίδονται και από τα αρμόδια στελέχη:

Καλερίδης Βασίλειος τηλ. 2131300118, e-mail: vkas@gsrt.gr

Γκίνη Χριστίνα  τηλ. 2131300152, e-mail: gkini@gsrt.gr

Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με γλόμπος, ιδέα, καινοτομία