array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Επιστημονική Επιτροπή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) πρόκειται να ανακοινώσει τις επόμενες μέρες προσκλήσεις με τις οποίες θα καλεί  επιστήμονες με διεθνές επιστημονικό κύρος και εμπειρία να υποβάλουν υποψηφιότητα για

τις εννέα θέσεις μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου  και για τη θέση Διευθυντού του Ιδρύματος.

Oι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθούν στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ (gsri.gov.gr), του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr,erevna.minedu.gov.gr), καθώς και στο Εuraxess https://euraxess.ec.europa.eu/).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση elidek@minedu.gov.gr από τους υποψηφίους για μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2017 και από τους υποψηφίους για τη θέση Διευθυντού έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβούλιου, τα οποία έχουν τετραετή θητεία,  πρέπει να είναι προσωπικότητες με μεγάλο επιστημονικό κύρος, που έχουν διακριθεί διεθνώς για το ερευνητικό έργο τους και να διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε θέματα διαμόρφωσης επιστημονικής πολιτικής.

Ως προς τα τυπικά τους προσόντα, προβλέπεται ότι τα μέλη πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, να έχουν συμμετάσχει επιτυχώς, ως επιστημονικοί υπεύθυνοι, σε ερευνητικά έργα που εγκρίθηκαν μετά από ανταγωνιστική εθνική ή διεθνή διαδικασία και κρίση. Επίσης, πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη προϋπηρεσία και διοικητική εμπειρία διαχείρισης έρευνας και των αποτελεσμάτων αυτής, σε Α.Ε.Ι ή Ερευνητικό Φορέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, να έχουν πλούσιο επιστημονικό έργο δημοσιευμένο σε μονογραφίες ή πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, το οποίο πρέπει να έχει λάβει διεθνή αναγνώριση. Τέλος πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Ο Διευθυντής, ο οποίος έχει τετραετή θητεία, πρέπει να είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, διοικητική εμπειρία, αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα και να διαθέτει ευρύ όραμα, γνώση και κατανόηση των σημαντικών εξελίξεων στην επιστήμη και την έρευνα.

Σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, να έχει συγγραφικό έργο, σε μονογραφίες ή πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνούς κύρους, να έχει συμμετάσχει επιτυχώς, ως επιστημονικός υπεύθυνος, σε ερευνητικά έργα, να έχει τεκμηριωμένη και εκτενή διοικητική ικανότητα και εμπειρία, σε ερευνητικούς εθνικούς ή διεθνείς φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Τέλος πρέπει να μην έχει συμπληρώσει, κατά την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς του, το 63ο έτος της ηλικίας του.

Συνεκτιμώμενο  προσόν  και για τις δύο θέσεις αποτελεί η πρόταση υποστήριξης της υποψηφιότητάς τους είτε από  φορείς (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα του άρθρου 13α του ν.4310/2014) που συμμετέχουν με εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος, είτε από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ).

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)  που ιδρύθηκε με το νόμο 4429/2016 είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, και συγκεκριμένα για τη στήριξη υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών

Ερευνητών/ερευνητριών, καθώς και της έρευνας που διεξάγεται στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά κέντρα της χώρας.