Γενικές Πληροφορίες

Ανακοινώθηκε από τον διακυβερνητικό Οργανισμό COST προκήρυξη  για την πλήρωση της θέσης του «Legal Officer». Η προθεσμία υποβολής λήγει την 03/07/2016.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: www.cost.eu