array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design1"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει υποψηφιότητα για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, με σύμβαση υποτροφίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης υποτροφίας».

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται.

Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 210 6478858, 210 6478857, ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopiko@pasteur.gr

Πηγή : εδώ