array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που ιδρύθηκε με το νόμο 4429/2016 (ΦΕΚ Α΄ 199) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, και συγκεκριμένα για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της Εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία.

Το ΕΛΙΔΕΚ, για τη στελέχωση των υπηρεσιών του, προτίθεται να προβεί σε μετακίνηση/απόσπαση υπαλλήλων από Φορείς του Δημόσιου ή από άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4429/2016. Η μετακίνηση/απόσπαση θα διενεργηθεί με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, διανυθείς στην οργανική θέση της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος.

Με την παρούσα, καλούνται εργαζόμενοι από φορείς του Δημοσίου ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό για την πλήρωση των ακόλουθων δέκα (10) θέσεων. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει την δυνατότητα να υποβάλλει μόνο μια αίτηση για απόσπαση σε συγκεκριμένη θέση:

Δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού. Απαραίτητο προσόν είναι η άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής), οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, καθώς και τεκμηριωμένη εμπειρία σε γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη οργανισμών, διευθύνσεων, διοικητικών και συλλογικών οργάνων. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας αποτελεί επιθυμητό προσόν.

Μια (1) θέση ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο νομικών σπουδών και εμπειρία σε θέματα διοικητικού δικαίου. Απαραίτητο προσόν είναι η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Η γνώση των ρυθμίσεων που διέπουν το χώρο της Έρευνας (ΑΕΙ, Ερευνητικοί Φορείς και ΕΛΚΕ) ή η τεκμηριωμένη υπηρεσία σε τέτοιους φορείς, καθώς και μιας δεύτερης ξένης γλώσσας αποτελούν επιθυμητά προσόντα.

Μια (1) θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με τεκμηριωμένη λογιστική εμπειρία. Ειδικότερα απαιτείται τεκμηριωμένη εμπειρία στην τήρηση βιβλίων γ’ κατηγορίας, καθώς και στη σύνταξη προϋπολογισμών και απολογισμών νομικών προσώπων. Απαραίτητη γνώση του ΕΓΛΣ, του ΚΒΣ, της Φορολογίας Εισοδήματος, του ΦΠΑ, φορολογικού, ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, καθώς και των δημοσιονομικών αρχών και του δημόσιου λογιστικού. Απαραίτητο προσόν αποτελεί η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου οικονομικής κατεύθυνσης αποτελεί επιθυμητό προσόν.

Μια (1) θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με τεκμηριωμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων. Απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας. Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου αποτελεί επιθυμητό προσόν.

Μια (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής με τεκμηριωμένη εμπειρία σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά δίκτυα. Απαραίτητο προσόν η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Επιθυμητό προσόν αποτελεί η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου.

Τέσσερεις (4) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με διδακτορικό δίπλωμα, και υψηλή επιστημονική εμπειρία και κατάρτιση, πρωτότυπες δημοσιεύσεις και τεκμηριωμένη ικανότητα στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και διεύθυνση προγραμμάτων έρευνας.

Για τις ανωτέρω θέσεις ως υποχρεωτικό πρόσθετο προσόν ορίζεται η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Το ΕΛΙΔΕΚ, προκειμένου να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα, δύναται να προσκαλέσει τους υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα)
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Η υποβολή των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση anakou@minedu.gov.gr έως και την 16η.1.2017.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Αγγελική Νάκου, τηλ. 210 3443405.

Μετά την επιλογή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

  • Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων και αποδεικτικά γνώσεων ξένων γλωσσών
  • Βεβαίωση-πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών το οποίο θα περιλαμβάνει τον κλάδο – βαθμό, τυχόν πειθαρχικές ποινές καθώς και βεβαίωση ότι έχει διενεργηθεί ο έλεγχος γνησιότητας των τίτλων σπουδών
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Η εν λόγω ανακοίνωση-πρόσκληση, καθώς και σχέδιο αίτησης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (http://erevna.minedu.gov.gr) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (http://www.gsrt.gr) και θα κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να εισαχθεί στο διαδικτυακό του τόπο. Επίσης, θα αποσταλεί σε όλα τα Yπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Ανεξάρτητες Αρχές, με την παράκληση να κοινοποιηθεί στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύουν.