array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Αρχική δημοσίευση : 30-07-2021

Δημοσίευση 1ης παράτασης (μέχρι 15-11-2021) : 07-10-2021

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, καλεί

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων
1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ ή/και ερευνητικούς φορείς, δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης
2. Ερευνητικοί Φορείς του Άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, εκτός της περίπτωσης Β μεμονωμένα η σε συνεργασία με ΑΕΙ ή/και άλλους ερευνητικούς φορείς, δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης.
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων).
Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα) με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής RIS3 2014-20. Ο σκοπός της είναι να αναπτυχθούν οι απαραίτητες Δομές, η Τεχνογνωσία και οι Ανθρώπινοι Πόροι Μεταφοράς Τεχνολογίας στους Ερευνητικούς Φορείς. Για να είναι αποτελεσματική η χρηματοδότηση των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και των Δράσεων που αυτά θα υλοποιήσουν, θα πρέπει ο Φορέας ή μια ομάδα συνεργαζόμενων Φορέων, να έχει μια ελάχιστη δομή υποστήριξης των δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας (ένα Γραφείο ή άλλη Δομή η οποία θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ερευνητικού φορέα), να έχει καταγεγραμμένες και εγκεκριμένες όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας (ιδανικά σε έναν εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας) και να έχει ένα σχέδιο λειτουργίας για τα επόμενα τουλάχιστον δύο χρόνια που θα τεκμηριώνει το είδος των δραστηριοτήτων που θα αναπτύξει και τους πόρους που χρειάζεται για να υλοποιήσει αυτές τις δραστηριότητες.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ:
1 αφ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και
2 αφ ετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.
Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://logon.ops.gr/.
Εάν ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ από την περίοδο 2007-2013, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/, πριν την υποβολή της πρότασης
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/
από την 04/08/2021 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 15/12/2021 15:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Πηγή : εδώ