array(3) {
 ["design"]=>
 string(7) "design2"
 ["link"]=>
 string(2) "97"
 ["back_text"]=>
 string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 90237/20.09.2022 (ΑΔΑ: 610Β46ΜΤΛΡ-9Ι9) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας για την προκήρυξη της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Βασικός στόχος της Δράσης είναι ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων διαθεματικού χαρακτήρα, υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής ποιότητας, με σκοπό την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας και την ανάσχεση του «brain drain».

Η Δράση έχει ως ειδικότερους στόχους:

 • Την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων αλλά και την συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών Φορέων.
 • Την επικέντρωση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία, μείζονος ενδιαφέροντος για την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.
 • Την αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού για την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανακοπή της μετανάστευσης ποιοτικού επιστημονικού δυναμικού.
 • Την μεταφορά και η διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας με σκοπό την ανάπτυξη/βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με την αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας.
 • Την ανάπτυξη νέων γνώσεων-συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών αναγκών.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης, ανέρχεται σε 39.322.800, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι οι Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, που λειτουργούν νομίμως κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από σύμπραξη τεσσάρων (4) τουλάχιστον Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης κυμαίνεται από 2.457.400€ έως 4.915.000€ ανάλογα την διαθεματική επιστημονική περιοχή στην οποία εμπίπτει η αίτηση.

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη).

Στην πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr), στην ελληνική γλώσσα, ακολουθώντας τη διαδρομή στο μενού ‘‘Δράσεις Περιφερειών’’, ‘‘Νέα Υποβολή’’ – ‘‘Διαθέσιμες Δράσεις’’ – ‘‘Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό’’ με τους κωδικούς χρήστη που έχετε ή που θα πρέπει να αποκτήσετε μετά από εγγραφή σας στο σύστημα.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00. 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

 • την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, Τμήμα Α’ Εξειδίκευσης και Αξιολόγηση Προγραμμάτων, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα στελέχη:

– κ. Ποταμιάνος Κων/νος    213 1300137

– κα Κοκκινάκου Ρεβέκκα   213 1300134

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση FlagshipProjects@gsrt.gr.

Η πρόσκληση αναρτήθηκε:

 • στις ιστοσελίδες:
 • στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση: εδώ