array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Εκδόθηκε η απόφαση με Α.Π. 75146/16.07.2020 «Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και μη επιλεξίμων για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “Διμερής και πολυμερής Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ 2019”» (ΑΔΑ: 97ΜΒ46ΜΤΛΡ-Ω45).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των 3 ερευνητικών έργων του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω απόφασης, θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

Ο φάκελος θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο που θα απαριθμεί αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνει με τη σειρά που περιγράφονται στη παράγραφο 10.4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Δώδεκα  (12) Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες (Παράρτημα ΙΙ – Πίνακες Α, Β και Γ).

Η παρούσα απόφαση ΔΕΝ αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των ερευνητικών έργων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.