array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε:

Η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 3628/12.12.2019 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΨΔ0Κ46ΜΤΛΡ-Μ1Λ).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των διακοσίων έξι (206) ερευνητικών έργων του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω απόφασης, θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

Χίλιες τετρακόσιες είκοσι οκτώ (1.428) Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις οποίες δεν επαρκούν τα διαθέσιμα κονδύλια περιλαμβάνονται στον κατάλογο Μη χρηματοδοτούμενων εγκεκριμένων Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο Παράρτημα ΙΙ της ανωτέρω απόφασης.

Εξακόσιες εξήντα οκτώ (668) Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες επειδή α) κατά την αξιολόγηση δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται με βάση την Αναλυτική Πρόσκληση είτε σε επιμέρους κατηγορία/ες κριτηρίων είτε και στο σύνολο της βαθμολογίας (απόρριψη λόγω βαθμολογίας) ή β) κατατέθηκε επιστολή απόσυρσης της Αίτησης Χρηματοδότησης πριν την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης (επομένως, δεν βαθμολογήθηκε). Αναλυτικός πίνακας των 668 Αιτήσεων Χρηματοδότησης που απορρίπτονται περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ανωτέρω απόφασης.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που περιγράφονται στο Παράρτημα IV- Μέρος Β της Αναλυτικής Πρόσκλησης και να υποβληθεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία.pdf αποθηκευμένα σε CD ή USB) στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μεσογείων 14 – 18, 115 27 Αθήνα, Γραφείο 505 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 17:00, τηλ 213 1300 244. Σημειώνεται ότι έγκυρα θεωρούνται μόνο τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε έντυπη μορφή, ενώ τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή υποβάλλονται επικουρικά. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του περιεχομένου, υπερισχύει η έντυπη μορφή.

Ο φάκελος θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο που θα απαριθμεί αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνει με τη σειρά που περιγράφονται στο Παράρτημα IV- Μέρος Β της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Ο αναφερόμενος στην απόφαση έλεγχος δικαιολογητικών για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία κατάθεσής τους στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και για όσες προτάσεις θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη Δράση θα εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν η σχετική Απόφαση Ένταξης.

Η ανωτέρω απόφαση ΔΕΝ αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των ερευνητικών έργων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την αναλυτική αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησής τους.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με τις αποφάσεις μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ_Τ2ΕΔΚ -…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).