Γενικές Πληροφορίες

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη Δράση ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ 2η έκδοση.

Οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη (1η) έκδοση του αρχείου συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ αφορούν σε: α) Εμπλουτισμό της ερώτησης  25 και β) Προσθήκη νέων ερωτήσεων 34 – 37.