Γενικές Πληροφορίες

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγ. Αθανάσιος Κυριαζής, συμμετείχε στις 19 Ιουλίου στην Άτυπη συνάντηση Υπουργών αρμόδιων για την Έρευνα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (Έρευνα). Η συνάντηση διεξήχθη στη Λιουμπλιάνα, υπό τη Σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.