Γενικές Πληροφορίες

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 30.11.2018  η σύνοδος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (τομέας Έρευνας). Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν η  Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Π. Κυπριανίδου.

Από το Συμβούλιο ψηφίστηκε η αρχική μερική συμφωνία για το HORIZON EUROPE, το νέο πρόγραμμα-πλαίσιο 2021-2027 για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Το Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθεί