array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕTAΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 3865/28.9.2022 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: 2η Τροποποίηση της Εγκριτικής Απόφασης χορήγησης ενισχύσεων στη Δράση «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – HORIZON 2020» (ID 16622) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150150 από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (ΑΔΑ: 6ΒΞΛ46ΜΤΛΡ-ΗΡ3)
Με την ανωτέρω 2η Τροποποίηση της Εγκριτικής Απόφασης χορήγησης ενισχύσεων στη Δράση «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – HORIZON 2020» (ID 16622) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150150 του Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντάσσεται επιπλέον ένα (1) ερευνητικό έργο με Δημόσια Δαπάνη 1.703.625,00€ στο πλαίσιο της Δράσης «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – HORIZON 2020» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.
Συγκεκριμένα εντάσσεται το έργο με κωδικό ΤΑΣΦΡ-06341.
Οι δικαιούχοι του έργου, το οποίο εντάσσεται με την ανωτέρω απόφαση, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της ανωτέρω απόφασης, μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της, σύμφωνα με την ενότητα 7.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Πρόσκλησης της Δράσης.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ενστάσεων είναι η Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί (για το εν λόγω ερευνητικό έργο) μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.
Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (greece20.gov.gr)

– της ΓΓΕΚ (gsri.gov.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (eyde-etak.gr)
Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16622_ΤΑΣΦΡ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).