array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕTAΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 3482/31.08.2022 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: 4η Τροποποίηση της Εγκριτικής Απόφασης χορήγησης ενισχύσεων στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Προσθήκη δύο (2) νέων έργων). (ΑΔΑ: 6Γ0846ΜΤΛΡ-3ΨΒ).

Με την ανωτέρω 4η Τροποποίηση της Εγκριτικής Απόφασης χορήγησης ενισχύσεων στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 του Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντάσσονται επιπλέον δύο (2) ερευνητικά έργα με Δημόσια Δαπάνη 1.448.357,22€ στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

Συγκεκριμένα εντάσσονται δύο (2) έργα με κωδικό ΤΑΕΔΚ-06183 καιΤΑΕΔΚ-06190.

Οι δικαιούχοι των επιπλέον δύο (2) ερευνητικών έργων/πράξεων, τα οποία εντάσσονται με την παρούσα, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της παρούσας απόφασης, μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της, σύμφωνα με την ενότητα 7.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Πρόσκλησης της Δράσης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ενστάσεων είναι η ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί (για τα εν λόγω ερευνητικά έργα) μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (greece20.gov.gr)

– της ΓΓΕΚ (gsri.gov.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (eyde-etak.gr)

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16971_ΤΑΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).