array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ ΕΚ 1297/30.03.2022 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Εγκριτική Απόφαση χορήγησης ενισχύσεων στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ: 6Ο3246ΜΤΛΡ-Ν42).

Με την ανωτέρω απόφαση εντάσσονται δεκατρία (13) ερευνητικά έργα της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΤΑΑ (ID 16971) με Δημόσια Δαπάνη 9.444.413,55€.

Συγκεκριμένα εντάσσονται δεκατρία (13) έργα με κωδικό ΤΑΕΔΚ-06162, ΤΑΕΔΚ-06167, ΤΑΕΔΚ-06168, ΤΑΕΔΚ-06169, ΤΑΕΔΚ-06173, ΤΑΕΔΚ-06175, ΤΑΕΔΚ-06177, ΤΑΕΔΚ-06178, ΤΑΕΔΚ-06179, ΤΑΕΔΚ-06185, ΤΑΕΔΚ-06186, ΤΑΕΔΚ-06193, ΤΑΕΔΚ-06198.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της παρούσας απόφασης, μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της, σύμφωνα με την ενότητα 7.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Πρόσκλησης της Δράσης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ενστάσεων είναι η Τρίτη 19 Απριλίου 2022. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί (για τα εν λόγω ερευνητικά έργα) μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

–        του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (greece20.gov.gr)

–        της ΓΓΕΚ (gsri.gov.gr)

–        της EΥΔΕ ΕΚ (eyde-etak.gr)

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16971_ΤΑΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).