Γενικές Πληροφορίες

Εγκρίθηκαν οι θεματικές προτεραιότητες γιο τον Β Κύκλο της προκήρυξης της Δράσης “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ”.