Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016 η 3η συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας στην ΓΓΕΤ, Μεσογείων 14-18, 11:00 π.μ