Την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 4η διαδικτυακή συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας της πλατφόρμας για τον τομέα «Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα», στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) για την περίοδο 2021 – 2027.

Έγινε ενημέρωση για την αντικατάσταση του τίτλου του Τομέα Προτεραιότητας σε: «Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα», όπως συναποφασίστηκε μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας, δηλαδή, στελέχη σημαντικών επιχειρήσεων, υψηλού κύρους ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, θεσμικοί εκπρόσωποι συλλογικών οργάνων παραγωγικών φορέων και εκπρόσωποι της Γ.Γ.Β.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η οριστικοποίηση των προτεραιοτήτων του τομέα όπου και πραγματοποιήθηκε .