Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιλαμβάνεται η πρόταση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) της πλατφόρμας Καινοτομίας της ΓΓΕΚ του τομέα «Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κυκλική Οικονομία» των Περιοχών Παρέμβασης και ενδεικτικές προτεραιότητων του τομέα κατά την περίοδο 2021-2027, όπως διαμορφώθηκαν μετά από τις διαδοχικές συναντήσεις της ΣΟΕ εντός του 1ου τετραμήνου 2021.