Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιλαμβάνεται η πρόταση της συμβουλευτικής ομάδας για Περιοχές Παρέμβασης και ενδεικτικές προτεραιότητες του τομέα κατά την περίοδο 2021-2027, όπως διαμορφώθηκαν μετά από διαδοχικές συναντήσεις εντός του 1ου τετραμήνου 2021.