array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 5379/30.11.2021 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Εικοστή έβδομη (27η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. (ΑΔΑ: 67ΩΡ46ΜΤΛΡ-Π4Γ).
Με την ανωτέρω απόφαση εντάσσονται έξι (6) ερευνητικά έργα του B΄ Κύκλου της Δράσης με Δημόσια Δαπάνη 3.656.513,24€.
Συγκεκριμένα εντάσσονται έξι (6) έργα: ένα έργο (1) της Παρέμβασης Ι με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01781 και πέντε (5) της Παρέμβασης ΙΙ με κωδικό Τ2ΕΔΚ-04012, Τ2ΕΔΚ-03478, Τ2ΕΔΚ-05051, Τ2ΕΔΚ-00609 και Τ2ΕΔΚ-02191 του Β’ Κύκλου ΕΔΚ.
Σε όσα εκ των ανωτέρω έργων κατά την αίτηση χρηματοδότησης η διάρκεια του έργου είχε δηλωθεί 30 μήνες, έγιναν από την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ οι απαραίτητες αναπροσαρμογές (Διάρκεια = 24 μήνες), ώστε η ημερομηνία λήξης των έργων να μην εκτείνεται πέραν της λήξης της επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου, ήτοι 31/12/2023. Συνεπώς κατά την ένταξή τους, οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία θα πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλα.
Οι δικαιούχοι των έξι (6) ερευνητικών έργων, τα οποία εντάσσονται με την Εικοστή έβδομη (27η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.
Ο συντονιστής έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της ανωτέρω απόφασης ένταξης, μέχρι την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί (για τα εν λόγω ερευνητικά έργα) μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.
Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:
– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)
– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
– της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr)
– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),
Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ_.._Τ2ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).