array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 3631/30.07.2021 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Επικαιροποίηση καταλόγου Μη χρηματοδοτούμενων Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» [Μετά την αξιολόγηση των Ενστάσεων και την έκδοση Συμπληρωματικού Καταλόγου 87 έργων]. (ΑΔΑ: ΨΛΑΒ46ΜΤΛΡ-Ζ3Θ).

Ο πίνακας της απόφασης αποτυπώνει την τελική σειρά κατάταξης των 1.362 ΜΗ Χρηματοδοτούμενων προτάσεων της Παρέμβασης ΙΙ β κύκλου λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων και μετά την έκδοση του Συμπληρωματικού προσωρινού  Καταλόγου  δυνητικών δικαιούχων 87 προτάσεων της Παρέμβασης ΙΙ β κύκλου (Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 1879/05.04.2021,  ΑΔΑ: 9Π7846ΜΤΛΡ-ΔΒΤ). Οι 1.362 προτάσεις παρότι συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται με βάση την Αναλυτική Πρόσκληση σε επιμέρους κατηγορία/ες κριτηρίων και στο σύνολο της βαθμολογίας, ωστόσο ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ επειδή ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ.

Συνεπώς, η ανωτέρω απόφαση δεν συνιστά πράξη αποδοχής ή απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης. Αποτελεί βεβαιωτική πράξη επικαιροποίησης και συγκέντρωσης των δεδομένων, και, ως εκ τούτου, ΔΕΝ ενεργοποιεί τυχόν δικαίωμα διοικητικής ενστάσεως.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ:

ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ_ΙΙ_Τ2ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).