array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 5194/4.11.2020 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης IΙ του Β΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: ΩΓ8Ε46ΜΤΛΡ-ΘΒΖ).

Η ανωτέρω απόφαση που αφορά σε οριστική απόφαση απόρριψης δύο χιλιάδων εκατόν δεκαπέντε (2.115) αιτήσεων χρηματοδότησης της Παρέμβασης ΙΙ του Β ́ κύκλου της δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Συγκεκριμένα:

Απορρίπτονται εξακόσιες εξήντα οκτώ (668) αιτήσεις χρηματοδότησης, επειδή α) κατά την αξιολόγηση δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται με βάση την Αναλυτική Πρόσκληση είτε σε επιμέρους κατηγορία/ες κριτηρίων είτε και στο σύνολο της βαθμολογίας (απόρριψη λόγω βαθμολογίας) ή β) κατατέθηκε επιστολή απόσυρσης της Αίτησης Χρηματοδότησης πριν την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης (επομένως, δεν βαθμολογήθηκε).

Απορρίπτονται χίλιες τετρακόσιες είκοσι οκτώ (1.428) αιτήσεις χρηματοδότησης, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της Παρέμβασης ΙΙ του Β κύκλου της Δράσης. Σημειώνουμε ότι τα συγκεκριμένα ερευνητικά έργα συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται με βάση την Αναλυτική Πρόσκληση σε επιμέρους κατηγορία/ες κριτηρίων και στο σύνολο της βαθμολογίας και είναι παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης, αλλά δεν χρηματοδοτούνται λόγω εξάντλησης του αντίστοιχου προϋπολογισμού.

Απορρίπτονται δύο (2) αιτήσεις χρηματοδότησης, λόγω μη προσκόμισης φακέλου δικαιολογητικών.

Απορρίπτονται δεκαεπτά (17) αιτήσεις χρηματοδότησης για τις οποίες διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.

Ο αναλυτικός πίνακας των 2.115 αιτήσεων που απορρίπτονται περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της ανωτέρω απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η ανωτέρω απόφαση αφορά σε οριστική απόφαση απόρριψης των 2.115 ερευνητικών έργων ΕΚΚΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. Ο συντονιστής έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της ανωτέρω απόφασης απόρριψης, μέχρι την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Στα σχετικά αρχεία θα βρείτε το Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για την Υποβολή Ένστασης στο Β΄ κύκλο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Η παρούσα απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙI_Τ2ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).