array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε στις 15.05.2020 Ορθή Επανάληψη της Απόφασης Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 2131/12.5.2020 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Δέκατη έκτη (16η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. (ΑΔΑ: Ω11Θ46ΜΤΛΡ-3ΩΩ).
Η ορθή επανάληψη αφορά μόνο στη διόρθωση του ΑΦΜ δικαιούχου στο έργο με κωδικό Τ2ΕΔΚ-04256 (MIS: 5063400).