array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η

Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 3602/28.07.2020 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Δέκατη όγδοη (18η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: 6ΓΞΩ46ΜΤΛΡ-ΞΕΚ).

Με την ανωτέρω απόφαση, η οποία είναι η 5η τμηματική ένταξη έργων στον Β΄ Κύκλο εντάσσονται ενενήντα τεσσάρα (94) ερευνητικά έργα με συνολική Δημόσια Δαπάνη 55.038.814,29€ του B΄ Κύκλου της Δράσης. Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ θα συνεχίσει να εντάσσει τμηματικά όσα ερευνητικά έργα του Β΄ κύκλου ολοκληρώνεται ο έλεγχος δικαιολογητικών και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Συγκεκριμένα με την ανωτέρω απόφαση εντάσσονται τα εξής:

Τ2ΕΔΚ-00023, Τ2ΕΔΚ-00037, Τ2ΕΔΚ-00093, Τ2ΕΔΚ-00137, Τ2ΕΔΚ-00306, Τ2ΕΔΚ-00345, Τ2ΕΔΚ-00351, Τ2ΕΔΚ-00474, Τ2ΕΔΚ-00501, Τ2ΕΔΚ-00508, Τ2ΕΔΚ-00540, Τ2ΕΔΚ-00558, Τ2ΕΔΚ-00597, Τ2ΕΔΚ-00640, Τ2ΕΔΚ-00866, Τ2ΕΔΚ-00896, Τ2ΕΔΚ-00940, Τ2ΕΔΚ-00982, Τ2ΕΔΚ-01223, Τ2ΕΔΚ-01293, Τ2ΕΔΚ-01316, Τ2ΕΔΚ-01418, Τ2ΕΔΚ-01447, Τ2ΕΔΚ-01466, Τ2ΕΔΚ-01578, Τ2ΕΔΚ-01659, Τ2ΕΔΚ-01856, Τ2ΕΔΚ-01911, Τ2ΕΔΚ-01976, Τ2ΕΔΚ-02070, Τ2ΕΔΚ-02094, Τ2ΕΔΚ-02155, Τ2ΕΔΚ-02159, Τ2ΕΔΚ-02171, Τ2ΕΔΚ-02293, Τ2ΕΔΚ-02373, Τ2ΕΔΚ-02398, Τ2ΕΔΚ-02423, Τ2ΕΔΚ-02428, Τ2ΕΔΚ-02437, Τ2ΕΔΚ-02438, Τ2ΕΔΚ-02504, Τ2ΕΔΚ-02533, Τ2ΕΔΚ-02566, Τ2ΕΔΚ-02583, Τ2ΕΔΚ-02597, Τ2ΕΔΚ-02687, Τ2ΕΔΚ-02743, Τ2ΕΔΚ-02826, Τ2ΕΔΚ-02848, Τ2ΕΔΚ-02925, Τ2ΕΔΚ-02927, Τ2ΕΔΚ-02986, Τ2ΕΔΚ-02990, Τ2ΕΔΚ-02992, Τ2ΕΔΚ-03028, Τ2ΕΔΚ-03033, Τ2ΕΔΚ-03049, Τ2ΕΔΚ-03141, Τ2ΕΔΚ-03157, Τ2ΕΔΚ-03168, Τ2ΕΔΚ-03222, Τ2ΕΔΚ-03266, Τ2ΕΔΚ-03440, Τ2ΕΔΚ-03465, Τ2ΕΔΚ-03472, Τ2ΕΔΚ-03488, Τ2ΕΔΚ-03534, Τ2ΕΔΚ-03538, Τ2ΕΔΚ-03553, Τ2ΕΔΚ-03595, Τ2ΕΔΚ-03599, Τ2ΕΔΚ-03640, Τ2ΕΔΚ-03649, Τ2ΕΔΚ-03661, Τ2ΕΔΚ-03746, Τ2ΕΔΚ-03811, Τ2ΕΔΚ-03847, Τ2ΕΔΚ-03896, Τ2ΕΔΚ-03968, Τ2ΕΔΚ-04005, Τ2ΕΔΚ-04066, Τ2ΕΔΚ-04177, Τ2ΕΔΚ-04211, Τ2ΕΔΚ-04389, Τ2ΕΔΚ-04426, Τ2ΕΔΚ-04537, Τ2ΕΔΚ-04541, Τ2ΕΔΚ-04785, Τ2ΕΔΚ-04794, Τ2ΕΔΚ-04942, Τ2ΕΔΚ-05115, Τ2ΕΔΚ-05187, Τ2ΕΔΚ-05366

Οι δικαιούχοι των ενενήντα τεσσάρων (94) ερευνητικών έργων/πράξεων, τα οποία εντάσσονται με τη Δέκατη όγδοη (18η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο συντονιστής (ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω 94 ερευνητικών έργων) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της ανωτέρω απόφασης ένταξης, μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί (για τα εν λόγω 94 ερευνητικά έργα) μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ θα συνεχίσει να εντάσσει τμηματικά όσα έργα ολοκληρώνεται ο έλεγχος δικαιολογητικών και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ…_Τ2ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).