array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η

Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 4574/29.9.2020 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Δέκατη ένατη (19η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ: 6ΚΗΥ46ΜΤΛΡ-ΧΟΓ).

Με την ανωτέρω απόφαση, η οποία είναι η 6η τμηματική ένταξη έργων στον Β΄ Κύκλο της Δράσης εντάσσονται σαράντα ένα (41) ερευνητικά έργα του Β΄ κύκλου με συνολική Δημόσια Δαπάνη 20.792.002,73€.

Συγκεκριμένα με την ανωτέρω απόφαση εντάσσονται τα εξής:

Τ2ΕΔΚ-00041, Τ2ΕΔΚ-00149, Τ2ΕΔΚ-00189,Τ2ΕΔΚ-00586, Τ2ΕΔΚ-00971, Τ2ΕΔΚ-01244, Τ2ΕΔΚ-01318, Τ2ΕΔΚ-01332, Τ2ΕΔΚ-01696, Τ2ΕΔΚ-01830, Τ2ΕΔΚ-01877, Τ2ΕΔΚ-01906, Τ2ΕΔΚ-01960, Τ2ΕΔΚ-02000, Τ2ΕΔΚ-02036, Τ2ΕΔΚ-02039, Τ2ΕΔΚ-02109, Τ2ΕΔΚ-02279, Τ2ΕΔΚ-02336, Τ2ΕΔΚ-02396, Τ2ΕΔΚ-02410, Τ2ΕΔΚ-02467, Τ2ΕΔΚ-02495, Τ2ΕΔΚ-02825, Τ2ΕΔΚ-03007, Τ2ΕΔΚ-03131, Τ2ΕΔΚ-03479, Τ2ΕΔΚ-03677, Τ2ΕΔΚ-03877, Τ2ΕΔΚ-04083, Τ2ΕΔΚ-04223, Τ2ΕΔΚ-04436, Τ2ΕΔΚ-04565, Τ2ΕΔΚ-04597, Τ2ΕΔΚ-04606, Τ2ΕΔΚ-04704, Τ2ΕΔΚ-04920, Τ2ΕΔΚ-04921, Τ2ΕΔΚ-04976, Τ2ΕΔΚ-04978, Τ2ΕΔΚ-05301

Οι δικαιούχοι των σαράντα ενός (41) ερευνητικών έργων/πράξεων, τα οποία εντάσσονται με τη Δέκατη ένατη (19η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο συντονιστής (ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω 41 ερευνητικών έργων) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της ανωτέρω απόφασης ένταξης, μέχρι την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί (για τα εν λόγω 41 ερευνητικά έργα) μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ θα συνεχίσει να εντάσσει τμηματικά όσα έργα ολοκληρώνεται ο έλεγχος δικαιολογητικών και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ…_Τ2ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).