array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η

Απόφαση με Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 1419/20.03.2020 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία αποτελεί Τροποποίηση της υπ αριθμ Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 360/31.1.2020 με θέμα «Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» –Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δικαιολογητικών. (ΑΔΑ: ΨΕ3Η46ΜΤΛΡ-ΔΕΤ).

σοι εκ των δυνητικών δικαιούχων του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου των σαράντα πέντε (45) ερευνητικών έργων του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω απόφασης δεν έχουν προσκομίσει φάκελο δικαιολογητικών, θα πρέπει το αργότερο ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 Ιουνίου 2020, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

ναφορικά με τον τρόπο και τον τόπο κατάθεσης του φακέλου δικαιολογητικών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο από 16.3.2020 ενημερωτικό μήνυμα για την λειτουργία της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ κατά την διάρκεια των μέτρων κατά του ιού COVID-19 [αναρτημένο στο site της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=834&neID=841&neTa=10221_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI834I0I106I495I1274I0I2&actionID=load

ή/και τυχόν επικαιροποίηση [αναρτημένη στο site της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ www.eyde-etak.gr] .

Ειδικότερα για την λήψη αριθμού πρωτοκόλλου τα έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά με e–mail (συμπιεσμένα ή με χρήση εφαρμογών μεταφοράς αρχείων) στις διευθύνσεις s.forakis@gsrt.gr ή kokkaliari.e@gsrt.gr. Το συνολικό μέγεθος αποστολής e-mail δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10MB). Θα σας ενημερώνουμε με απαντητικό e-mail για τον Αριθμό Πρωτοκόλλου του εγγράφου σας. Ο ηλεκτρονικός φάκελος των εγγράφων θα πρέπει να κοινοποιείται και στο unitA.eyde@gsrt.gr. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.

Ο φυσικός φάκελος (μαζί με τα αρχεία.pdf που είναι αποθηκευμένα σε CD ή USB εντός του φυσικού φακέλου) αποστέλλεται με χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών ή ταχυμεταφορών (courier) στη διεύθυνση Μεσογείων 14 – 18, 115 27 Αθήνα.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου, που θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει ενημερωτικό διαβιβαστικό σημείωμα όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα έγγραφα του φακέλου, με τη σειρά που περιγράφονται στο Παράρτημα IV ΜΕΡΟΣ Β της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία κατάθεσής τους στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και για όσες προτάσεις θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη Δράση θα εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν η σχετική Απόφαση Ένταξης.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με τις αποφάσεις μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ι_Τ2ΕΔΚ -…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).