array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 3526/23.7.2020  του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα:  Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης της ένστασης και του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: 69ΛΕ46ΜΤΛΡ-ΚΨ0).

Η ένσταση της πρότασης με Κωδικό Τ1ΕΔΚ-04154, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στο αποτέλεσμα ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών και συγκεκριμένα την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω Απόφαση αφορά σε οριστική απόρριψη και δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της εν λόγω Απόφασης.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την τεκμηρίωση για την απόρριψη της ένστασής τους.

Η παρούσα απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες

 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

 του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr)

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με τις αποφάσεις μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA-EDK-A@gsrt.gr με ΘΕΜΑ:

ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ_Τ1ΕΔΚ -…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).