Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε εδώ τον κατάλογο Χρηματοδότησης, 5η Προκήρυξη της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου».