array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Δελτίο Τύπου ΓΓΕΤ για την εκδήλωση «Ανοιχτή Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση» στις 30/3/2018

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Μαρτίου εκδήλωση της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) με θέμα «Ανοιχτή Διαβούλευση για την Έξυπνη
Εξειδίκευση». Στόχος της εκδήλωσης ήταν η διερεύνηση, μέσω της διαδικασίας της επιχειρηματικής
ανακάλυψης, των ερευνητικών και τεχνολογικών προτεραιοτήτων της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου 2014-2020 στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Την
εκδήλωση άνοιξε η Γενική Γραμματέας Ε&Τ Δρ. Π. Κυπριανίδου, η οποία αρχικά ευχαρίστησε
ιδιαίτερα τους παρευρισκομένους για την συμμετοχή τους. Στην συνέχεια, αναφέρθηκε στον
συνεργατικό και αναπτυξιακό ρόλο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στον τομέα της Έρευνας
και της Καινοτομίας (ΕπΑνΕκ), αναφέροντας ότι η Έξυπνη Εξειδίκευση και η διαβούλευση της
επιχειρηματικής ανακάλυψης, αποτελούν σημαντικό εργαλείο της πολιτείας για τη διασύνδεση της
υψηλής ποιότητας έρευνας που γίνεται στη χώρα, με τους παραγωγικούς φορείς.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Κ. Φωτάκης, στο πλαίσιο της δικής
του παρέμβασης, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελεί βασικό
στοιχείο της συνολικής πολιτικής για την Έρευνα που έχει σχεδιασθεί και ήδη εφαρμόζεται. Απώτερος
στόχος αυτής της πολιτικής είναι η διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού προτύπου για την χώρα που
θα βασίζεται στην Οικονομία της Γνώσης και θα δημιουργήσει αναπτυξιακές προοπτικές για το
μέλλον. Τρία είναι τα βασικά συστατικά της πολιτικής αυτής:
Η στήριξη του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών που διαθέτει η
χώρα, και πραγματοποιείται με στοχευμένες παρεμβάσεις του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και του ΕΣΠΑ.
Η ενίσχυση της υγιούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις του ΕΣΠΑ, όπως το
«Ερευνώ – Δημιουργώ-Καινοτομώ», και τη δημιουργία του Υπερταμείου Επιχειρηματικών
Συμμετοχών – EquiFund.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και στην ανάληψη Εμβληματικών Πρωτοβουλιών από την Πολιτεία,
δηλαδή στις οριζόντιες δράσεις με καθαρά κοινωνική απήχηση, όπως η δράση για τη δημιουργία
Εθνικού Δικτύου για την Ιατρική Ακριβείας, που φέρνει την χώρα έγκαιρα στην Ιατρική του μέλλοντος,
με όρους που την κάνουν προσβάσιμη από το δημόσιο σύστημα Υγείας.
Αυτή η ερευνητική πολιτική ήδη εφαρμόζεται και ήδη αποφέρει τους πρώτους καρπούς όσον αφορά
την ανάσχεση του brain drain και τις γενικότερες επενδύσεις στην Έρευνα που για το 2016 ξεπερνούν
το 1% του ΑΕΠ».
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυνε επίσης, ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Γ. Μαρκοπουλιώτης, τονίζοντας την σημασία της έξυπνης εξειδίκευσης για
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Έπειτα, στελέχη των υπηρεσιών της ΓΓΕΤ παρουσίασαν την πορεία υλοποίησης της Εθνικής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και τα αποτελέσματα των προκηρύξεων των υπό υλοποίηση
δράσεων. Ακολούθησαν παράλληλες συνεδριάσεις των Πλατφορμών Καινοτομίας που έχει
ενεργοποιήσει η ΓΓΕΤ στους τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
(Αγροδιατροφή, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Μεταφορές και εφοδιαστική
αλυσίδα, Πολιτισμός Τουρισμός και Δημιουργική Βιομηχανία, Υγεία και Φάρμακα, Περιβάλλον και
Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υλικά και Κατασκευές).
Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 360 εκπρόσωποι από το χώρο των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών κέντρων, των επιχειρήσεων, των συναρμοδίων
Υπουργείων και Οργανισμών, των περιφερειακών αρχών κλπ. Επίσης, το Α’ μέρος της εκδήλωσης
παρακολούθησαν ζωντανά, μέσω του διαδικτύου, 268 χρήστες από Ελλάδα, Γερμανία και ΗΠΑ με την
ακόλουθη κατανομή.
Το βίντεο του Α’ μέρους της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://diavlos.grnet.gr/room/611?eventid=4303&vod=4027_event
Η διαβούλευση συνεχίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ μέχρι τις 20 Απριλίου
(http://www.gsrt.gr/central.aspx?alias=10046_diavoulefsi) .