array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στη διαύγεια οι κάτωθι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας:

Α) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 75101 – 25-07-2022 (ΑΔΑ: 65Κ346ΜΤΛΡ-0ΡΘ) απόφαση με θέμα: «Πρώτη / 1η τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» – Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 4620 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται προς χρηματοδότηση επί πλέον έξι / 6 πράξεις κρατικών ενισχύσεων με κωδικούς υποβολής: ΓΓ2CL-0351485, ΓΓ2CL-0351705, ΓΓ2CL-0356978, ΓΓ2CL-0363842, ΓΓ2CL-0366793 και ΓΓ2CL-0367362

και

Β) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 75102 – 25-07-2022 (ΑΔΑ: ΡΨΓΒ46ΜΤΛΡ-ΥΔΓ) απόφαση με θέμα: «Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» -Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 4620 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», σύμφωνα με την οποία απορρίπτονται έντεκα / 11 αιτήσεις χρηματοδότησης με κωδικούς υποβολής:

ΓΓ2CL-0365110, ΓΓ2CL-0352688, ΓΓ2CL-0354499, ΓΓ2CL-0349472, ΓΓ2CL-0373685, ΓΓ2CL-0372556, ΓΓ2CL-0349053, ΓΓ2CL-0346678, ΓΓ2CL-0363843, ΓΓ2CL-0363917 και ΓΓ2CL-0361212

Οι αιτούντες δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι / 20 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης, των δύο ως ανωτέρω αποφάσεων, ήτοι έως την 15η.08.2022, να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999) κατά των αποφάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 10.1. Διαδικασία Ενστάσεων της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης.

Η ΓΓΕΚ θα ενημερώσει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο τους δικαιούχους των εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης όσο και τους υποψηφίους των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε.