array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  ειδική Εκδήλωση που διοργάνωσε η Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΚ με την Γενική Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μηχανισμός Υποστήριξης Πολιτικών/ Policy Support Facility) για την παρουσίαση  της τελικής Έκθεσης της Ομάδας Διεθνών Εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε στο πλαίσιο του Μηχανισμού για την αποτίμηση της λειτουργίας των 28 Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών οι οποίες περιλαμβάνονται στο Πολυετές Σχέδιο Χρηματοδότησης της ΠΠ 2014-2020.

Η Δράση υποστήριξης των Ερευνητικών Υποδομών (Ε.Υ.) αποτέλεσε μια σημαντική προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας για την ανάδειξη του ρόλου τους ως παράγοντα-κλειδί στο οικοσύστημα καινοτομίας, με στόχο   την αντιμετώπιση σύνθετων επιστημονικών προβλημάτων και την αναζήτηση λύσεων για πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Οι  Ε.Υ. αποτελούν ζωτικό στοιχείο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας αλλά και το διεθνές ερευνητικό στερέωμα, προσφέροντας υπηρεσίες σε χρήστες από διαφορετικές χώρες, προσελκύοντας νέους επιστήμονες στην έρευνα, διαμορφώνοντας διεπιστημονικές κοινότητες και ενισχύοντας την καινοτομία   και την οικονομική ανάπτυξη. Η Δράση που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑΝΕΚ 2014-20 με δημόσια δαπάνη ύψους περίπου 92 εκ. €, πέτυχε τους στόχους της, όπως διαπιστώνεται και στην Τελική Έκθεση της Ομάδας των Διεθνών Εμπειρογνωμόνων.

Χαιρετισμούς απηύθυναν  ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, ο Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» κος Δημήτριος Κλέτσας, ο Δ/ντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιου για την Έρευνα και Καινοτομία   κος Μιχάλης Δρίτσας και  η Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ κα Αγγελική Φέτση.

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και  Καινοτομίας  ευχαρίστησε   την Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε., το Μηχανισμό Υποστήριξης Πολιτικών και την Ομάδα των διακεκριμένων, διεθνούς κύρους εμπειρογνωμόνων που ανέλαβαν την αποτίμηση της λειτουργίας  των  28 Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών, τη Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΚ, τους  συντονιστές, συνεργάτες των 28 υποδομών καθώς και τους χρήστες και όλους τους παράγοντες που έλαβαν μέρος στην διαδικασία ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς και να οδηγήσει στην συγγραφή της Τελικής Έκθεσης που παρουσιάστηκε.

Τόνισε ότι οι συστάσεις της Ομάδας των Εμπειρογνωμόνων, όπως παρουσιάζονται στην Τελική Έκθεση,  θα αποτελέσουν τον οδηγό  για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής της Προγραμματικής Περιόδου 2021-27. Ανέφερε ότι το πλήθος των  εθνικών ερευνητικών υποδομών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 20 και κάλεσε την επιστημονική κοινότητα να εξετάσει συνέργειες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Επεσήμανε ότι τα στελέχη της  Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ε&Κ εργάζονται  με ζήλο για  την διαμόρφωση της νέας Στρατηγικής καθώς και για την επικαιροποίηση του σχετικού Οδικού Χάρτη. Σημείωσε ότι για τη νέα Προγραμματική Περίοδο έχουν  προχωρήσει οι  απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση νέας Δράσης  για την υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-27» που εγκρίθηκε τον περασμένο Ιούνιο, ενώ πρόσθετοι πόροι θα διατεθούν από το Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Τέλος, διαβεβαίωσε    ότι  η ΓΓΕΚ θα επιδιώξει  τη συνέχιση της συνεργασίας  με το Μηχανισμό Υποστήριξης Πολιτικών της Ε. Ε.

Οι εργασίες της εκδήλωσης συνεχίστηκαν   με τις ομιλίες  της  κ. Άννας Παναγοπούλου,  Διευθύντριας στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ε. Ε. και της  κ. Αποστολίας  Καραμαλή,  Προϊσταμένης Τμήματος στην ίδια Διεύθυνση.

Την σκυτάλη έλαβε  ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων Dr. John Womersley, σε μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας και στις εργασίες της Επιτροπής που διήρκεσαν περίπου 10 μήνες, ενώ ανέπτυξε συνοπτικά τα στρατηγικά αποτελέσματα της έκθεσης. Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων θεωρεί ότι η δράση για την υποστήριξη των Ε.Υ. 2014-20 πέτυχε τους στόχους της και συνέβαλε στην απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού στους ερευνητικούς φορείς, στην διεθνοποίηση και εξωστρέφεια του Ελληνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας,  στην  προσέλκυση και διατήρηση ερευνητών και νέων ταλέντων στην Ελλάδα  αλλά και στην εξυπηρέτηση των στόχων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την επιστημονική αριστεία, την προώθηση της καινοτομίας και την  αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.

Ο κ. Alasdair Reid, Εισηγητής της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων    ανέπτυξε αναλυτικά τις  συστάσεις της Επιτροπής, όπως αυτές έχουν προκύψει από το σύνολο των εργασιών της και έχουν ενσωματωθεί  στην τελική έκθεση, και απευθύνονται τόσο προς την ΓΓΕΚ όσο και προς τις ίδιες τις ερευνητικές υποδομές. Ακολούθησαν  οι εισηγήσεις της  διακεκριμένης Ομάδας Εμπειρογνωμόνων με  παράθεση ανά Τομέα αρμοδιότητας των κύριων συμπερασμάτων και  συστάσεων για αναβάθμιση των Εθνικών  Ερευνητικών Υποδομών, ενώ δόθηκε χρόνος για συζήτηση και   παροχή διευκρινίσεων  και οδηγιών προς τους Συντονιστές και συνεργάτες των Ε.Υ.  που συμμετείχαν στην εκδήλωση είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά.

Η εκδήλωση  ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση της  Προϊσταμένης της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας Δρ. Αγνής Σπηλιώτη η οποία παρουσίασε τα τελικά συμπεράσματα από την όλη διαδικασία,  καθώς και τα επόμενα βήματα που προτίθεται να ακολουθήσει η ΓΓΕΚ για το σχεδιασμό της νέας Στρατηγικής υποστήριξης των ερευνητικών υποδομών την Προγραμματική Περίοδο 2021-27 και την εφαρμογή της σχετικής Δράσης στο πλαίσιο του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.