1. Γενικές Πληροφορίες

Τo ΕΠΠ είναι οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1989 με βάση το μοντέλο της «θερμοκοιτίδας» νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και το σύνολο των μετοχών του ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών). Από το Μάιο του 2014 (Ν.4261, άρθρο 178, ΥΕΚ107//05.05.2014) την εποπτεία του ασκεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Με το νέο νόμο για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την Καινοτομία (Ν.4310/2014, ΥΕΚ 258//08.12.2014), το ΕΠΠ εντάχθηκε στη Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων της ΓΓΕΚ.

Στο ΕΠΠ στεγάζονται σήμερα περίπου 40 εταιρείες και ένα Ερευνητικό Ινστιτούτο (ΙΝΒΙΣ), ενώ απασχολούνται καθημερινά περισσότερα από 150 άτομα υψηλού επιστημονικού μορφωτικού επιπέδου. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές εταιρείες αναπτύχθηκαν και αφού ολοκλήρωσαν τον κύκλο παραμονής τους αποχώρησαν, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό τις συνθήκες να φιλοξενηθούν και να αναπτυχθούν νέες. Αυτή τη στιγμή το ΕΠΠ παρουσιάζει σχεδόν 100% πληρότητα στους χώρους του, ενώ υπάρχει και κατάσταση ενδιαφερομένων εταιρειών που με τις υπάρχουσες υποδομές υπάρχει δυσκολία για τη φιλοξενίας τους.

Στο ιστορικό του ΕΠΠ υπάρχει αξιοσημείωτος αριθμός εταιρειών που ανδρώθηκαν σε αυτό και στη συνέχεια αποχώρησαν όπως οι Helbio, Analogies, Nanoradio-Samsung, Bytemobile-Citrix, Antcor, Eyelead, Atmel, CBL, Econais. Παρόλα αυτά, οι εταιρείες που αποχωρούν παραμένουν στο ευρύτερο περιβάλλον του ΕΠΠ μετέχοντας στο οικοσύστημα που έχει δημιουργηθεί.

Οι τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος αφορούν την Πληροφορική και Μικροηλεκτρονική, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις Βιοεπιστήμες. Η προέλευσή των εταιρειών που φιλοξενούνται είναι κυρίως Ελληνική έχοντας ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους από τη Δυτική Ελλάδα, ενώ υπάρχουν και εταιρίες στις οποίες έχουν επενδυθεί ξένα κεφάλαια όπως οι Think Silicon, Advent, Brite, Insybio. Η πλειοψηφία των εταιρειών παρουσιάζει σημαντική εξωστρέφεια (90% του κύκλου εργασιών τους πραγματοποιείται με συναλλαγές στο εξωτερικό) ενώ σε πολλές από αυτές έχουν επενδυθεί κεφάλαια υψηλού ρίσκου (venture capitals) αλλά και μικρότερα ιδιωτικά.

Οι εγκατεστημένες εταιρείες στο ΕΠΠ έχουν κατοχυρώσει τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 30 διεθνείς πατέντες, έχουν υλοποιήσει περισσότερα από 40 έργα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού περίπου 30 εκ. ευρώ και έχουν επενδύσει σε πάγιο τεχνολογικό εξοπλισμό περισσότερα από 7 εκ. Ευρώ. Το ίδιο το ΕΠΠ έχει υλοποιήσει περισσότερα από 32 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα (εθνικά και ευρωπαϊκά).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εγκατεστημένες εταιρίες στο ΕΠΠ αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://psp.org.gr/en/campus-companies.

Απώτερος στρατηγικός στόχος του ΕΠΠ είναι να δημιουργήσει μία σύγχρονη Καινοτομική Επιχειρηματική Περιοχή στη Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, που θα αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και προσανατολισμού της προς το «αναδυόμενο καινοτομικό οικονομικό -παραγωγικό περιβάλλον».

 • Υποδομές του ΕΠΠ: συνεδριακός χώρος 100 ατόμων, 1 meeting room, 1 training room, χώρος εστίασης, ηλεκτρονικές υποδομές κλπ
 • Υπηρεσίες στις εγκατεστημένες εταιρίες: Marketing, νομική και οικονομική υποστήριξη
 • Εξωτερικοί Συνεργάτες: προβολή, ανάπτυξη & εκπαίδευση προσωπικού, συμβουλευτική
 • Συνεργασίες: τεχνολογικά πάρκα εξωτερικού, οργανισμοί μεταφοράς τεχνογνωσίας του εξωτερικού, θερμοκοιτίδες

Παράλληλα το ΕΠΠ επιδιώκοντας να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της τοπικής και μακροπρόθεσμα εθνικής οικονομίας, υλοποιεί ουσιαστικές αναπτυξιακές δράσεις στα πλαίσια της αποστολής του. Συγκεκριμένα:

2. Δράσεις

 1. Το ΕΠΠ διαθέτει Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας το οποίο διαμεσολαβεί μεταξύ επιχειρήσεων & ερευνητών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων των επιχειρήσεων ή/και την εφαρμογή της έρευνας στις επιχειρήσεις.
 2. Επιπλέον, το ΕΠΠ έχει συστήσει 8 Innovation HUBs στους τομείς:
  • Νανοτεχνολογίας (Nanotechnology HUB)
  • Αγροδιατροφής (AromaHUB)
  • Βιοτεχνολογία (Biohealth HUB)
  • Έξυπνες πόλεις (Smart Cities HUB)
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Cleantech Energy HUB)
  • Αεροναυπηγικής (Aeronautic HUB)
  • Μπλε Οικονομία/Ανάπτυξη (BlueInn Hub)
  • Κάνναβη (Kannabis Hub)
 3. To Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας αποτελεί για την Ελλάδα το CERN Business Innovation Center (BIC). Η αποστολή του Greek BIC of CERN είναι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων με αξιοποίηση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικής Επώασης του CERN στην Ελλάδα με διακριτικό τίτλο «Greek BIC of CERN». Επιπροσθέτως το ΕΠΠ αναζητά εταιρείες στον Ελληνικό χώρο οι οποίες αναπτύσσουν υψηλή τεχνολογία που θα μπορούσε να ενσωματωθεί στις ερευνητικές υποδομές του Διεθνούς Ερευνητικού Οργανισμού CERN.
 4. Το ΕΠΠ υλοποιεί το Proof of Concept το οποίο δίνει την δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες και να τις μετατρέψουν σε προϊόν. Οι ερευνητικές ιδέες αποκτούν υπεραξία όταν εξελίσσονται στο επιδείξιμο πρότυπο (TRL 4-5) και μπορούν έτσι να φέρουν σημαντικά έσοδα στην χώρα αλλά και να δώσουν προστιθέμενη αξία στο ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα. Το πρόγραμμα Proof-of-Concept έχει ήδη υλοποιήσει με επιτυχία 3 κύκλους με συμμετοχές επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα.
 5. Στο χώρο του ΕΠΠ λειτουργεί το Περιφερειακό Γραφείο (Βιβλιοθήκη) του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – ΟΒΙ, αποκλειστικά αρμόδιου φορέα στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών σχεδίων & τεχνολογικής πληροφόρησης
 6. Το ΕΠΠ φιλοξενεί στο χώρο του την προ-θερμοκοιτίδα Orange Grove. Το εγχείρημα αποτελεί πρωτοβουλία τοπικής ομάδας στελεχών από το χώρο της επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ολλανδίας και το ΕΠΠ.