1. Γενικές Πληροφορίες

Το ΙΤΕ ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με διεθνή αναγνώριση και προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων. Eπικεντρώνεται σε νέες διατμηματικές ερευνητικές κατευθύνσεις μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως:

 • Επιστήμη Λέιζερ και Φωτονικής,
 • Μικρο/Νανο-ηλεκτρονική,
 • Προηγμένα Υλικά,
 • Μοριακή Βιολογία και Γενετική,
 • Βιοτεχνολογία,
 • Ιατρική Ακριβείας,
 • Βιολογία Συστημάτων,
 • Πληροφορική,
 • Βιοπληροφορική,
 • Ρομποτική,
 • Τηλεπικοινωνίες,
 • Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά,
 • Χημική Μηχανική,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Κοινωνικές
 • Επιστήμες,
 • Αστροφυσική και Αστρονομία.

Aποτελείται από 9 Ερευνητικά Ινστιτούτα. Η έδρα και Κεντρική του Διεύθυνση βρίσκονται στο Ηράκλειο Κρήτης.
Το ΙΤΕ επίσης έχει ιδρύσει:

2.Η Έρευνα (2010-2021)

Δημοσιεύσεις: 8.971

Αναφορές (citations): 163.707

h-index: 145 – Μ.Ο. αναφορών ανά άρθρο: 19,99

Ετεροαναφορές (citing articles): 134.191

 

Οι Άνθρωποι (31-12-2021)

Μέλη: 1.551

Τακτικό προσωπικό: 329
Ερευνητές: 114
Συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΑΕΙ: 154
Υποτροφίες / έτος (συμπ. Μεταδιδακτορικές): 593

Εξειδικευμένοι Επιστήμονες, Τεχνικό, Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό: 690 

 Οι ερευνητές του ΙΤΕ έχουν εξασφαλίσει εξαιρετικά ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις:

 • 35 Προγράμματα ERC, 170 Έργα MarieCurie και πολλές άλλες διεθνείς διακρίσεις.

Το ΙΤΕ καταλαμβάνει την 1η θέση:

 • μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδας, σε όλες τις συγκριτικές αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν από διεθνείς επιτροπές τα τελευταία 20 έτη
 • από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ όλων των Ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Πανεπιστημίων
 • στο Nature INDEX, μεταξύ των ερευνητικών φορέων της Ελλάδας
 • στο Ranking Web of Research Centers, στην Ελλάδα, Webometrics 2017, 2018, 2019

→ Οι ερευνητές του ΙΤΕ έχουν εξασφαλίσει εξαιρετικά ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις:
33 Προγράμματα ERC, 162 Βραβεία Αριστείας Marie-Curie και πολλές άλλες διεθνείς διακρίσεις

3. Πρωτιές

 • Συμμετοχή σε Ευρ. Προγράμματα Ερευνητικών Υποδομών: Εγκατάσταση Λέιζερ Υπεριώδους, Χαλαρής Συμπυκνωμένης Ύλης, Νανοτεχνολογίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
 • Αστεροσκοπείο Σκίνακα, σε συνεργασία με το Παν/μιο Κρήτης και το Ινστ. Max Planck.
 • Κοινό Ερευνητικό Εργαστήριο με το Μουσείο του Ανακτόρου της Απαγορευμένης Πόλης στο Πεκίνο.
 • Διεθνές Συνδεδεμένο Εργαστήριο με το CNRS και το Παν/μιο Aix-Marseille.
 • Η 1η έδρα Επιγενετικής στην Ελλάδα, με χρηματ/ση από το Ερευν. Ταμείο της AXA.
 • Η 1η Μονάδα Ανάλυσης Αρχαίου DNA στην Ελλάδα.
 • Κέντρο Γονιδιωματικής Ανάλυσης με εφαρμογές στην Εξατομικευμένη Ιατρική, την Αγροδιατροφή και τον Πολιτισμό.
 • Ίδρυση εξελιγμένης Μονάδας Βιοϊατρικής Απεικόνισης, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και το ΠΑΓΝΗ, η οποία περιλαμβάνει εξοπλισμό PET/CT (μοναδικός στην Κρήτη).
 • Συντονιστής της Μονάδας Ιατρικής Ακριβείας Κρήτης για τον καρκίνο και του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
 • Ίδρυση Κέντρου Γραφενίου, ενεργός συμμετοχή στο Graphene Flagship.
 • Πρόγραμμα Διάχυτης Νοημοσύνης, ανθρωποκεντρικές τεχνολογίες και Έξυπνα Περιβάλλοντα.
 • Κέντρο παγκοσμίου φήμης στην έρευνα για την ποιότητα του αέρα και την κλιματική αλλαγή.
 • Μοναδική ερευνητική δομή στην Ελλάδα για τη μελέτη της Οθωμανικής ιστορίας, μοναδικό κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας στην Αν. Μεσόγειο και Ιστορίας της Τέχνης El Greco στην Μεσόγειο.
 • Το 1ο ερευνητικό εργαστήριο στην Αν. Μεσόγειο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος.

4. Εκπαίδευση & Απασχόληση

 • Περισσότερες από 1400 θέσεις εργασίας υψηλών δεξιοτήτων.
 • Περισσότερες από 500 υποτροφίες/έτος.
 • Συμμετοχή σε Δι-ιδρυματικά, διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα των ΑΕΙ της χώρας.
 • Ξενάγηση ~ 1.100 μαθητών ετησίως και υποδοχή 2.500 επισκεπτών στη Βραδιά Ερευνητή.
 • Εκπαίδευση άνω των 15.000 επιστημόνων σε νέες τεχνολογίες.
 • Ίδρυση των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης με 750 εκδοθέντες τίτλους μέχρι σήμερα.
 • Πλατφόρμα διαδικτυακών μαθημάτων «eMathesis» με περισσότερους από 100.000 εγγεγραμμένους.
 • Ετήσιος κύκλος επιστ. διαλέξεων «Ωνάση», ετήσια Θερινά Σχολεία, Σεμινάρια και Συνέδρια.
 • Ίδρυση του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης.
 • Ίδρυση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ-Διάχυση Τεχνογνωσίας.
 • Τεχνοβλαστοί (spin off) και επιχειρ/κα clusters (Hellenic Digital Health Cluster, Hellenic Bio Cluster, Hellenic Photonics Cluster, Innovation Greece).

5. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Κοινωνία

 • Αρωγός στη τοπική αυτοδιοίκηση (RIS3, πολιτική προστασία, ψηφιακοί χάρτες κλπ)
 • Στήριξη της Περιφέρειας και του Δήμου. Υλοποίηση του προγράμματος “Crete Innovation Initiative” για την ανάπτυξη της Οικονομίας της Γνώσης.
 • Πληροφοριακές υποδομές υγείας σε νοσοκομεία και υγειονομικές μονάδες.
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών “Safeline”.
 • Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
 • Συστήματα & Διαδικτυακές υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων & ατόμων με αναπηρίες.
 • Προώθηση Συνεδριακού Τουρισμού : ~30.000 διανυκτερεύσεις/έτος.
 • Ενίσχυση της αγοράς της Κρήτης και Δυτ. Ελλάδας με ~ 2,5 Μ€/έτος σε περίπου 400 προμηθευτές.
 • Συντήρηση μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς και προώθηση τοπικών πολιτισμικών αγαθών.
 • Καθοριστική συμβολή στην καθιέρωση του Ηρακλείου ως έξυπνη πόλη, με την ανάπτυξη έξυπνων πληροφοριακών υποδομών σε δημοτικά κτήρια.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ