Γενικές Πληροφορίες

Η κυβέρνηση δίνει κίνητρα για την επιστροφή νέων επιστημόνων από το εξωτερικό μέσω του Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομίας με χρηματοδότηση 240 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο : https://primeminister.gr/2018/02/14/19392