1. Γενικές Πληροφορίες

Με στόχο την παρουσίαση του νέου Προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027) ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία χθες, Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021 η εναρκτήρια ενημερωτική εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) που διοργανώθηκε με τη συμμετοχή και την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ. Η διαδικτυακή εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος on line συμμετεχόντων από την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση.