array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 3373/8.10.2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1275/22.9.2017 απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων», του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΨΠΨΟ4653ΠΣ-6ΦΗ).

Με την ανωτέρω απόφαση καλείται ο δυνητικός δικαιούχος του έργου Τ1ΕΔΚ-02991 (δεκτή ένσταση) να υποβάλει φάκελο δικαιολογητικών μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018.

Διευκρινίζεται ότι, η παρούσα απόφαση ΔΕΝ επιφέρει αλλαγή στη χρηματοδότηση (ή μη) των υπολοίπων έργων της Παρέμβασης ΙΙΙ (πλην του έργου κωδικό Τ1ΕΔΚ-02991). Αλλάζει/οριστικοποιεί μεν τη βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙΙ, όμως δεν επηρεάζει τη χρηματοδότηση των ήδη ενταγμένων οκτώ (8) έργων της Παρέμβασης ΙΙΙ (Απόφαση Ένταξης ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 928/15.03.2018 -ΑΔΑ: ΩΩΡΜ4653ΠΣ-5ΔΥ). Ούτε επηρεάζεται η απόρριψη (μη χρηματοδότηση) των υπολοίπων είκοσι εννέα (29) έργων της Παρέμβασης ΙΙΙ, τα οποία θεωρούνται πλέον οριστικά απορριφθέντα (Απόφαση Απόρριψης ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 929/15.03.2018 -ΑΔΑ: 602Ξ4653ΠΣ-ΩΨΝ). Η απόφαση αφορά σε οριστική απόρριψη μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αξιολόγησης των ενστάσεων και ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA-EDK-A@gsrt.gr με ΘΕΜΑ:

ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙΙ_Τ1ΕΔΚ -…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).