array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής συμμετείχε στην εκδήλωση “Τour de Capitales for the awareness raising campaign on knowledge valorisation”, την οποία διοργάνωσε η ΓΓΕΚ (Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας, Τμ. Σχεδιασμού Δράσεων Καινοτομίας), στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) ΠΠ 2021-2027, αλλά και της παρακολούθησης της ΕΣΕΕ 2014-2020.

Η εκδήλωση διεξήχθη στο Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Μάξιμου Σενετάκη, του Προέδρου του Ερευνητικού Κέντρου, κ. Γεώργιου Νούνεση, του Director of Prosperity, DG R&I της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Peter Droll, αλλά και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  Προέδρων των Ε.Κ. και στελεχών της ΓΓΕΚ.

Αρχικά, στον χαιρετισμό του, ο κ. Κυριαζής, αφού καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, επεσήμανε ότι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα, αποτελεί βασικό πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής. Πρόσθεσε ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση και διάχυση νέας γνώσης, καθώς και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός με την υιοθέτηση καινοτομιών αποτελούν στρατηγικούς στόχους της ΕΣΕΕ για την περίοδο 2021-2027, σε συγκεκριμένα πεδία παρέμβασης που συνδέονται άμεσα με τη θεματική της εκδήλωσης.

Τόνισε, επίσης, ότι οι κατευθυντήριες αρχές που εξέδωσε η ΕΕ και αφορούν στην αξιοποίηση της γνώσης, αποτελούν μια πολύτιμη βάση για όλους όσοι συμμετέχουν στο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας και αποτελούν βασικούς συντελεστές για την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και τη γόνιμη αλληλεπίδραση της γνώσης μεταξύ διαφορετικών τομέων.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Κυριαζής ευχαρίστησε τον κ. Peter Droll και τους συνεργάτες του για το πολύτιμο έργο τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, όπως επίσης  και  τους εκπροσώπους της Ε.Ε. για τις παρουσιάσεις τους, τον κ. Νούνεση για όλη την υποστήριξη και  φιλοξενία, και το Προσωπικό της ΓΓΕΚ, ενώ διαβεβαίωσε τα ευρωπαϊκά στελέχη για την προσπάθεια της ΓΓΕΚ να υιοθετήσει τις σχετικές Κατευθυντήριες Αρχές και Κώδικες.

Ακολούθησε η ομιλία του κ. Κυριαζή, στην οποία, αρχικά, αναφέρθηκε στον στόχο της εκδήλωσης, την ενημέρωση για τις κατευθυντήριες αρχές που αφορούν στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και τους κώδικες ορθής πρακτικής για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας και την τυποποίηση.

Ο κ. Κυριαζής παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η ΓΓΕΚ και τις δράσεις που προβλέπονται για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων πεδίων παρέμβασης της ΕΣΕΕ 2021-2027. Ειδικότερα, έκανε μια σύντομη ανασκόπηση του ιστορικού και των αναγκών υιοθέτησης νέων κατευθυντήριων αρχών για την αξιοποίηση της γνώσης, ενώ αναφέρθηκε στις νέες κατευθυντήριες αρχές και τις ενέργειες που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο αυτών των αρχών, όπως λ.χ. η ενημέρωση των  Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας για την έκδοση των κατευθυντήριων αρχών, καθώς και για τα οφέλη από την  αξιοποίησή τους, η θέσπιση πρόσφατα από το Υπουργείο Εσωτερικών Συστήματος Καινοτομίας για το Δημόσιο, στο οποίο η ΓΓΕΚ συμμετέχει ενεργά, οι συστάσεις για την προώθηση της ισότητας, καθώς και για την αποφυγή της μεροληψίας λόγω φύλου, αλλά και οι συστάσεις που αφορούν την κινητικότητα μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου, της βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα.

Εν συνεχεία, έκανε λόγω για το “Elevate Greece” και τα συναφή κίνητρα προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τους τεχνοβλαστούς και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα αλλά και για τον καθορισμό Κανονισμών Μεταφοράς Τεχνολογίας, καθώς και για τις κατευθυντήριες αρχές που αφορούν την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της υιοθέτησης πρακτικών και εργαλείων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ανοικτή επιστήμη, όπως το Εθνικό σχέδιο για την Ανοιχτή Επιστήμη.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στα συστήματα δημόσιας χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι παρέχονται κίνητρα σε πρώιμα στάδια της έρευνας για την αξιοποίηση της γνώσης, στη συμμετοχή της ΓΓΕΚ στο Mutual Learning Exercise on knowledge valorization που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με άμεσο όφελος στην σχεδίαση της νέας δράσης για τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, και στη δικτύωση μεταξύ των ελληνικών  γραφείων με αντίστοιχα άλλων χωρών, αλλά και στον εντοπισμό  καλών πρακτικών στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EU Knowledge Valorisation Platform.

Τέλος, ο κ. Κυριαζής έκανε λόγο για τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Διαχειριστικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Μεταφοράς, Τεχνολογίας & Διανοητικής Ιδιοκτησίας, και εκπροσώπων των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, για τη διαμόρφωση κοινών δεικτών και συστημάτων μέτρησης για την αξιοποίηση της γνώσης για τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας και των Κοινών Δομών που θα υποστηριχθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027, ενώ αναφέρθηκε και στις επόμενες ενέργειες ώστε όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας να μελετήσουν και να αξιοποιήσουν τις Κατευθυντήριες αρχές και τους Κώδικες Ορθής Πρακτικής για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας και για την τυποποίηση.