array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ ΕΚ 1596/18.04.2022 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: 1η Τροποποίηση της Εγκριτικής Απόφασης χορήγησης ενισχύσεων στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 από το Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Προσθήκη εννέα (9) νέων έργων) (ΑΔΑ: 6ΧΙΞ46ΜΤΛΡ-1Ε6).

Με την ανωτέρω 1η Τροποποίηση της Εγκριτικής Απόφασης χορήγησης ενισχύσεων στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 του Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντάσσονται επιπλέον εννέα (9) ερευνητικά έργα με Δημόσια Δαπάνη 5.955.145,58€ του στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Συγκεκριμένα εντάσσονται εννέα (9) έργα με κωδικό ΤΑΕΔΚ-00001, ΤΑΕΔΚ-06166, ΤΑΕΔΚ-06170, ΤΑΕΔΚ-06171, ΤΑΕΔΚ-06172, ΤΑΕΔΚ-06176, ΤΑΕΔΚ-06180, ΤΑΕΔΚ-06189, ΤΑΕΔΚ-06191.

Οι δικαιούχοι των επιπλέον εννέα (9) ερευνητικών έργων/πράξεων, τα οποία εντάσσονται με την παρούσα, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της παρούσας απόφασης, μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της, σύμφωνα με την ενότητα 7.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Πρόσκλησης της Δράσης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ενστάσεων είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΪΟΥ 2022. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί (για τα εν λόγω ερευνητικά έργα) μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

–        του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (greece20.gov.gr)

–        της ΓΓΕΚ (gsri.gov.gr)

–        της EΥΔΕ ΕΚ (eyde-etak.gr)

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16971_ΤΑΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).