array(3) {
 ["design"]=>
 string(7) "design2"
 ["link"]=>
 string(2) "97"
 ["back_text"]=>
 string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» στη Διεθνή Έκθεση CeBIT 2015, 16-20 Μαρτίου 2015

Περίπτερο 9, Stand A08 (http://www.cebit.de/dynmaps_cebit15/map?lang=EN&exhibitor=T919639)

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τεχνολογιών και Προϊόντων Πληροφορικής CeBIT 2015 που θα πραγματοποιηθεί στο Αννόβερο, 16-20 Μαρτίου 2015, το ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» θα συμμετέχει ως εκθέτης για να παρουσιάσει τις ερευνητικές του δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους.

Η CeBIT είναι η μεγαλύτερη έκθεση στην Ευρώπη σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και φιλοξενεί ερευνητικούς φορείς και εταιρείες από όλο τον κόσμο, καθώς και σημαντικούς φορείς διαμόρφωσης πολιτικής και ενίσχυσης της καινοτομίας από όλη την Ευρώπη.

Μέσα από ψηφιακά εκθέματα και διαδικτυακές εφαρμογές, οι επισκέπτες του περίπτερου του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της έρευνας και της τεχνολογίας στους τομείς της Πληροφορικής και των Υπολογιστικών Επιστημών:

 • Νέα περιβάλλοντα συνεργασίας ανθρώπων-υπολογιστικών συστημάτων (φωνητικές διεπαφές, νοηματική γλώσσα, πολυτροπική επικοινωνία, αναγνώριση χειρογράφου κ.λπ.)
 • Τρισδιάστατη και επαυξημένη ψηφιοποίηση αντικειμένων και μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό
 • Επεξεργασία δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης για παραγωγή νέων ψηφιακών εφαρμογών
 • Διεθνείς Ερευνητικές Υποδομές
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Πληροφορικής, των Ψηφιακών Υπηρεσιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κεντρικός στόχος της Ελληνικής συμμετοχής είναι η ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην πληροφορική μεταξύ ερευνητών, οργανισμών και εταιριών, και η δημιουργία μελλοντικών συνεργασιών για την αξιοποίηση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της προκειμένου το ΙΕΛ/ΕΚ “Αθηνά” να επαυξήσει την αριστεία του και να εμπεδωθεί ως κύριος ερευνητικός κόμβος στον τομέα του στην Ελλάδα.

Μεταξύ άλλων, στο περίπτερο του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» θα παρουσιάζονται τα εξής:

 • Παραγωγή Συνθετικής Ομιλίας από Κείμενο (Text-to-Speech Synthesis System), αναγνωρισμένη ως μια από τις κορυφαίες διεθνώς τεχνολογίες (http://www.ilsp.gr/el/news/best/274)
 • Εφαρμογή αναγνώρισης μουσικής και αυτοματοποιημένη συλλογή πληροφοριών από μουσικά κομμάτια που επιτρέπει την πρόβλεψη της δημοφιλίας ενός νέου μουσικού κομματιού (Music Track Popularity Prediction) (http://ilsp.gr_mir/track_popularity.html)
 • Υποστηρικτικές Τεχνολογίες με έμφαση στις τεχνολογίες Νοηματικής Γλώσσας και στα ευφυή ρομποτικά συστήματα υποστήριξης (http://www.ilsp.gr/el/research/research-areas/sign)
 • Τεχνολογίες διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου, με εστίαση στον εντοπισμό και την εξαγωγή δεδομένων από εικόνα και βίντεο
 • Αποθετήρια πόρων και υποδομές παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών στον τομέα των Γλωσσικών Τεχνολογιών και της Επεξεργασίας Περιεχομένου (http://www.clarin.gr/)
 • Εφαρμογές τρισδιάστατης ψηφιοποίησης με τα αποτελέσματά τους στην τεκμηρίωση και μελέτη πολιτιστικού αποθέματος (http://multimedia.ipet.gr/index.php)

Παράλληλα οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία γνωρίσουν δραστηριότητες και τεχνολογίες που αναπτύσσονται ευρύτερα στο ΕΚ «Αθηνά»:

 • SimpleFleet: μία ολοκληρωμένη λύση εντοπισμού για ΜΜΕ που στοχεύει στη βελτίωση υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου, και στη δραστική μείωση του κόστους τους (www.simplefleet.eu)
 • LinkZoo: μία διαδικτυακή πλατφόρμα που υποστηρίζει την συνεργατική διαχείριση των διαφόρων τύπων αρχείων (www.linkzoo.gr)
 • AI4B: ένα έργο που αποσκοπεί στην άρση των υφιστάμενων σημείων συμφόρησης στην τροφοδοσία βιομάζας και στην ανάπτυξη οικονομικών και περιβαλλοντικών βιώσιμων πρακτικών βιοενέργειας. (www.ai4b.gr)
 • GEOSTREAM: τεχνολογία που προσφέρει νέες τεχνικές και εργαλεία για την εξόρυξη, επεξεργασία, και αξιοποίηση γεωγραφικών πληροφοριών στο διαδίκτυο που προέρχονται από χρήστες (http://geocontentstream.eu)
 • MoRe (Metadata & Object Repository): ένα εύκολο και ισχυρό εργαλείο για την συγκέντρωση και εμπλουτισμό πληροφοριών από πολλαπλές πηγές και μορφές (http://more.dcu.gr )
 • DAIAD:  τεχνολογίες παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, ανάλυσης και κατανόησης των δεδομένων για την κατανάλωση νερού (http://daiad.eu)
 • LODGOV: καινοτόμες τεχνολογίες για βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης Ανοιχτών Δεδομένων (Linked Open Data – LOD) με σκοπό την παραγωγή βιώσιμων οικοσυστημάτων LOD.

Το προσωπικό του ΕΚ «Αθηνά» στο περίπτερο, θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών για να δώσει περισσότερες πληροφορίες σε ερευνητές, οργανισμούς ή εταιρίες που ενδιαφέρονται για περαιτέρω συνεργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ενημέρωσης & Υποστήριξης Καινοτομίας, info@athena-innovation.gr, 2106875324.

 

Co-funded by the Seventh Framework Programme of the European Union, LangTERRA project (Grant Agreement No. 285924 FP7-REGPOT-2011-1)