Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των δράσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 πραγματοποιήθηκε η 2η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Μεσογείων 14 -18, Αθήνα στην αίθουσα 412 την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Αντικείμενο της συνάντησης, μεταξύ άλλων ήταν προσπάθεια εξειδίκευσης προτεραιοτήτων για την δημιουργία πιλοτικής δράσης στον τομέα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι προτάσεις οι οποίες είχαν σταλεί γραπτώς κατά το προηγούμενο διάστημα από τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας και συμφωνήθηκε να προετοιμαστεί κείμενο σύνθεσης των προτάσεων το οποίο θα συζητηθεί κατά την επόμενη συνάντηση, με στόχο τελικό κείμενο βάσης για την πιλοτική δράση το οποίο θα παρουσιαστεί στην συνέχεια στην ολομέλεια της πλατφόρμας «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα».