Κείμενα Εργασίας σε Τομείς Προτεραιότητας (Διαβούλευση)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιούνιος 2016

3η Συνάντηση Συμβουλευτικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απρίλιος 2016

2η Συνάντηση Συμβουλευτικης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μάρτιος 2016

Εναρκτήρια Συνάντηση Συμβουλευτικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιούλιος 2016

1η Συνάντηση Ολομέλειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μάρτιος 2014

1η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ